“De quan el Mediterrani es frontera” de Mariona Marcet Blasi