voluntarisUn grup de psicòlogues s’han unit a Stop Mare Mortum per oferir un servei de suport psicològic per a aquells voluntaris/es que han estat intervenint en camps de refugiats i que han tornat amb un cert nivell de malestar a nivell emocional.

Aquest servei consisteix en proporcionar assistència psicològica per a minimitzar la severitat i duració del trauma emocional, permetre l’expressió d’emocions i ajudar als voluntaris/es a entendre i comprendre els sentiments i reaccions emocionals que poden aparèixer després de la seva intervenció en camps de refugiats.

Es tracta d’una tècnica preventiva que prevé la cronificació de les reaccions normals d’estrés i serveix, també, per a detectar de forma precoç trastorns que puguin requerir una assistència més específica. Aquesta tècnica pot ser utilitzada de forma individual o grupal.

Requisits de participació:

Només poden participar aquelles persones que, essent voluntàries, han portat a terme alguna activitat o intervenció en camps de refugiats. Aquestes persones han de participar en les sessions de manera voluntària, mai de manera obligatòria, sota una norma de confidencialitat i respecte cap als altres participants (res del que es digui durant les sessions pot sortir).

Es suggereix que el voluntari/a que retorna de la seva estada en els camps de refugiats participi en una d’aquestes sessions entre les 24 i 72 hores després del seu retorn (pot realitzar-se després però s’indica com temps màxim les 12 setmanes ja que sinó perd eficàcia).

CASTELLANO

Un grupo de psicólogas se han unido a Stop Mare Mortum para ofrecer un servicio de apoyo psicológico para aquellos voluntarios/as que han sido intervinientes en campos de refugiados y que han regresado con cierto nivel de malestar a nivel emocional.

Este servicio consiste en proporcionar asistencia psicológica para minimizar la severidad y duración del trauma emocional, permitir la expresión de emociones y ayudar a los voluntarios/as a entender y comprender los sentimientos y reacciones emocionales que puedan aparecer después de su intervención en campos de refugiados.

Se trata de una técnica preventiva que previene la cronificación de las reacciones normales del estrés y sirve también para detectar de forma precoz trastornos que puedan requerir una asistencia más específica. Esta técnica puede ser utilizada en forma individual o grupal.

Requisitos de participación:

Sólo pueden participar aquellas personas que, siendo voluntarias, han llevado a cabo alguna actividad o intervención en campos de refugiados. Estas personas deben participar en las sesiones de manera voluntaria, nunca de manera obligada, bajo una norma de confidencialidad y respeto por los demás participantes (nada de lo que se diga durante las sesiones puede salir).

Se sugiere que el voluntario/a que regresa de su estancia en los campos de refugiados participe en una de estas sesiones entre las 24 y 72 horas después de su regreso (puede realizarse después pero se indica como tiempo máximo las 12 semanas ya que sino pierde eficacia).

CONTACTAR:
647 05 94 92 (Anna) o 692 45 31 53 (Sara)